Wednesday, December 2, 2009

Aggregate Awareness - מי אמר שזה מסובך ?

Aggregate Awareness נחשב לעיתים בצדק לאחד הנושאים המסובכים ליישום בעולם.מצד אחד הוא בסה"כ מאפשר:
1.שימוש דינאמי באובייקטים על מנת שרמת הסיכום שלהם תוצג בהתאם:אם אתה לוקח מספר לקוח והכנסה,בצע את הסיכום מטבלת ההכנסות,אם אתה לוקח הכנסה ורבעון,בצע את הסיכום מטבלת ההכנסות הרבעונית וכך הלאה...

2.חסימות בעולם:ניתן בהחלט להשתמש ב-Aggregate Awareness על מנת להגדיר איזה אובייקטים לא יכולים להיגרר יחד עם אובייקטים אחרים בשל רמות סיכום שונות,תקופות שונות,יחס של רבים לרבים או חוסר קשר עיסקי.

מצד שני הניהול שלו וההבנה הבסיסית מה עומד מאחוריו יכולים להיות מורכבים,לפחות בהתחלה.
בצמד המצגות הבאות תוכלו ללמוד את הנושא על בוריו תוך כדי שימוש בדוגמאות +עולמות+דוחות:

1.מצגת מצויינת שנכתבה ע"י Steven White הכוללת הסבר מקיף ודוגמאות :

http://www.qdrive.net/yoavl/file/63170/2e38095edf979604e7c15ad418afdb9f

2.שלל דוגמאות וחוברת הסבר ששם מחברם לא ידוע:

http://www.qdrive.net/yoavl/file/63169/1a6fe63a757d503d32a5e234986583e0

תהנו.