Sunday, May 10, 2009

הפרש ימים בין תאריכים ללא סופ"ש

בעיה ידועה בעת חישוב הפרשי ימים היא הצורך לעיתים להוציא החוצה מההפרש את סופי השבוע שאינם נחשבים לרוב כימי עבודה.המשמעות ?לקוח מתלונן שהוא מחכה למעלה מ-7 ימים לפתרון התקלה,אתם מריצים דוח שמאמת את דבריו ומגלים שהסופ"ש נכלל בחישוב הימים ואתו אכן מדובר ב-7 ימים,בלעדיו מדובר ב-5,מה שאומר שהוא עדין עומד במסגרת ימי הטיפול...
אז איך מחשבים את זה ?זה פשוט.באמצעות הנוסחאות הבאות (התעלמו מהיישור בהעתקה זה מסתדר) נבצע זאת:

1.ניצור חישוב ראשון שיספור כמה סופי שבוע היו בתקופה שבא חשבתם את הפרש הימים מיום פתיחת התקלה להיום נגיד.

Number of Weekends: =Truncate((DayNumberOfWeek([Start Date])+DaysBetween([Start Date>] ,[End Date])) /7 ,0)


2.ניצור חישוב שיכפיל את הסופי שבוע במספר הימים (*2 ) בכל סוף שבוע כזה ואז נחסר את הסכום מהפרש הימים (פונקציית ה- days between ),הנה:

Non Working Days: = [Number of Weekends]*2

3.ניצור חישוב של הפרש הימים ללא סופ"ש:
Number of days : =Floor((DaysBetween([Start Date] ,[End Date])-[Non Working Days]))

דרך אגב,שיניתי את הסוגריים המרובעים ל - ] בגלל שאין תמיכה בפונט זה באתר....

שאתם מעתיקים את הפונקצייה תחליפו את הסוגר המרובע בסוגר הגדול/קטן
וכן את שדות ה-end/start בתאריכים שלכם בדוח.
תהנו...
No comments:

Post a Comment