Wednesday, July 8, 2009

מאיזה תיקיות בעולם הגיעו אובייקטי התוצאה ?

נכנסתם למסך עריכת השאילתא ואתם מנסים להבין מאיזה תיקיות הגיעו האובייקטים בחלונית אובייקטי התוצאה ?
לא תמיד התשובה לכך פשוטה כשהעולם גדול ומורכב וכשאנחנו חדשים בו.
הציצו כאן לאפשרות מציאה פשוטה אם כי בעלת מגבלות:

 http://www.qdrive.net/yoavl/file/11799/7e6e6716dac8497610c23e7274c3b0eb

No comments:

Post a Comment