Thursday, June 25, 2009

שיפור רשימות ערכים עייפות

רשימות ערכים הם לפעמים נושא כאוב.המשתמש מחכה זמן רב,בכדי לקבל את רשימת הערכים,לעיתים דקות רבות.
כיצד נוכל לקצר את זמן הפתיחה שלהם לשניות ומדוע זה קורה ?
על כך בצמד הקבצים הבא:
1.מצגת קצרה בעברית כתובה ע"י עבדכם:

http://www.qdrive.net/yoavl/file/5645/15bdc862c0f1fe0f255408c151b41d5a


2.ומי שרוצה לרדת ממש לעומק מוזמן לקרוא כאן את המצגת שנכתבה ע"י Michael Aarons ומכילה גםכמה טריקים מגניבים של Prompts:

http://www.qdrive.net/yoavl/file/5646/2090aedef6783a97b8d618015a11653b


No comments:

Post a Comment