Monday, November 16, 2009

טיפ בשקל לדיזיינר - איך לפלטר מידע משותף ל-2 שאילתות או יותר בקלי קלות...

כדי לפלטר את הרשומות המשותפות ל -2 שאילתות או יותר משתמשים בד"כ בפונקציית ה-not is null.
מאחר וזיהוי שורה משותפת מתבצע ע"י בדיקה המוודאת שיש ערכים בכל השדות המשותפים הנוסחא הנ"ל מתבקשת
אם כי אפשר להחליפה גם ב- not is number,date,string.
כדי לחסוך ולהקל על המשתמש בסינון ניתן ליצור אובייקט Dummy בעולם שה-select שלו הוא 1 (לא לשייך אותו לטבלה!).
השדה יחזיר כמובן את הערך 1 ואם נגרור אותו יחד עם שדה משאילתא אחת ושדה משאילתא שניה הוא יציג את ערכי ה-1 רק לצד הרשומות המשותפות והמשתמש יוכל לעמוד על השדה ולבחור מתוך הרשימה (1 או empty) את הערך 1 ולפלטר בפשטות את הרשומות המשותפות ללא צורך בנוסחא...

No comments:

Post a Comment