Monday, November 9, 2009

מתיחת פנים לדוחות

דוחות שמציגים גרפים שנראים כמו רמזורים ?
עיצוב מותנה שמחזיר חיצים המורים למטה או למעלה לפי התוצאה ?
צפו במצגת (כולל דוחות לדוגמא) של Gregg Zollinger המדגימה כיצד לבצע מתיחת פנים עיצובית לדוחות Deski.

No comments:

Post a Comment