Thursday, November 6, 2008

Antivia Desktop -יכולות web 2.0 ב-BOXI

Antivia הינו מוצר המוסיף יכולות Web 2.0 ל-BOXI ואמור לשלב יכולות לימוד והתאמה לפרופיל המשתמש:

No comments:

Post a Comment