Wednesday, November 12, 2008

פונקציות זמן ל-Designer ,כל ה-DB's

קצת SQL,הנה מבחר לינקים ל-DB's שונים הנותנים שלל דוגמאות לפונקציות זמן שונות שניתן כמובן לשלב ב-designer או ב-free hand:

SQL server :

mysql :

Oracle :

טרה:
DB2 (ימח שמו...) :

No comments:

Post a Comment