Sunday, November 23, 2008

Prompt:הקלד מס' אותיות וקבל את כל הערכים

במקרים בהם המשתמש זקוק לפרומפט שיאפשר לו להקליד מס ' אותיות ולקבל את כל הערכים הדומים המתחילים בצירוף זה נוכל לבנות Prompt בעולם,לדוגמא:

המשתמש מקליד את האותיות se ומקבל את כל הערכים שמתחילים בצירוף זה
service 1service 2 וכו'...

חשוב לזכור:פונקציית ה- Like המאפשרת את החיפוש והמציאה, מתאימה לשדות מסוג Character
חיפוש בהתחלה:

tablename.culomn_name like @variable('type the first letters') +'%'

חיפוש בסוף:

CUSTOMER.name like '%' + @variable('type the first letters')

No comments:

Post a Comment