Wednesday, November 5, 2008

צמצום זמן העיצוב

ככל שהדוח שלכם צובר יותר מידע,חישובים מורכבים,מיונים,Multi Tabs כך גדל הזמן שאתם ממתינים בין פעולת עיצוב לעיצוב,בין מעבר טאב לטאב.עקרונית נפח הדוח פשוט גדל וגדל (ברמת ה- bytes ...) וכאמור כך גם הזמן...
מה לעשות גם לקובץ אקסל גדול לוקח זמן להיפתח...
2 טיפים לזירוז זמן העיצוב :
1.בחלונית השאילתא לכו לכפתורית ה- Options ושם הגבילו את השאילתא ל- X שורות (תגבילו על כמה שורות שאתם צריכים כדי לקבל פידבק לעיצובים שבצעתם)
זמן העיצוב יקטן משמעותית מאחר ואתם עובדים על מסת נתונים קטנה .לאחר סיום כל העיצובים תוכלו להריץ את הדוח על כלל השורות
2.דרך תפריט ה- View-->Structure ,מרגע שבחרתם באפשרות זו יוצג רק מבנה הטבלה (שמות השדות והנוסחאות) ולא הערכים עצמם.זמן העיצוב יצטמצם משמעותית :אתם תבצעו את כל הפעולות העיצוביות על המבנה ורק אז בסופן תחזירו את האפשרות ל – View רגיל המציג את הנתונים עצמם,אחריו אמנם תחכו זמן מה,אך זה יקרה פעם אחת ולא אחרי כל עיצוב...

No comments:

Post a Comment